logo

Prenzipal Adibir web Escribe-nos Rechistra-te Nobedaz
Lechislazión
Documentos legals a o respeutibe de l'Aragonés
Lei de Patrimonio Cultural Aragonés
Lei 3/1999 d'o 10 de marzo  (BOA num. 36 d'o 29 de marzo)
Beyer articlo 4eno. y disposizión adizional 2a.
Lei de Suzesions por causa de muerte
Lei 1/1999 d'o 24 de febrero (BOA num. 26 d'o 4 de marzo)
Beyer articlos 67 y 97
Lei de Carreteras d'Aragón
Lei 8/1998 d'o 17 d'abiento (BOA num. 150 d'o 30 d'abiento)
Beyer articlo 47
Direutrizes Chenerals d'Ordenazión d'o Territorio
Lei 7/1998 d'o 16 de chulio (BOA num. 89 d'o 29 de chulio)
Beyer direutriz 88
Ditamen d'a Comisión Espezial de Politica Lingüistica
BOCA num. 148, d'o 21 de nobiembre de 1997, pach. 5714
Estatuto d'Autonomía
Lei organica 8/1982 d'o 10 d'agosto, modificada por lei organica 5/1996 d'o 30 d'abiento (BOE num. 315-1996 d'o 31 d'abiento) y por lei organica 5/2007 d'o 20 d'abril (BOA 23-4-07).
Beyer tetulo preliminar, articlo 7eno.
Abamproyeuto de Lei de Luengas
Orden d'informazión publica d'o 13 de marzo d'o 2001 (BOA num. 16 d'o 16 de marzo). Iste abamproyeuto a la fin no se presentó a tramitazión parlamentaria.
Carta Europea d'as Luengas Rechionals y Minoritarias
Boletín Ofizial d'as Cortes Chenerals. Congreso d'os Deputaus. VII Lechislatura. Serie C. 22 de setiembre d'o 2000. Num. 43-2
Beyer a declarazión que España fa a la mesma (a la fin), parrafo segundo
Recomendazions d'o Comité de Ministros d'o Consello d'Europa
Recomendazión RecChL (2005) 3 sobre l'aplicazión d'a Carta Europea d'as Luengas Rechionals y Minoritarias en España. Beyer punto 6.
Estatuto d'o Consumidor y Usuario d'Aragón
Lei 8/1997 d'o 30 d'otubre (BOA num. 128 d'o 5 de nobiembre de 1997, pach. 5708-5717). Beyer articlo 24
Lei d'Administrazión Local d'Aragón
Lei 7/1999 d'o 9 d'abril (BOA num. 45 d'o 17 d'abril de 1999, pach. 2194-2236). Beyer articlos 23 y 153
Leis de Comarcas con denominazión bilingüe
-Lei 22/2002 d'o 26 de nobiembre d'o 2002 d'a comarca d'a Plana de Uesca (BOA num. 141 de 29 de nobiembre, pach. 10474-10479)
-Lei 12/2002 d'o 28 de mayo d'o 2002 d'a comarca d'a Ribagorza (BOA num. 63 de 31 de mayo, pach. 4972-4976). Beyer disposizión adizional setena
-Lei 5/2003 d'o 26 febrero d'o 2003 d'a comarca de Sobrarbe (BOA num. 27 de 7 de marzo, pach. 3293-3298)
Informe y recomendazions Consello d'Europa 2008
-Informe Comité d'Espertos y recomendazión RecChL (2008) 5 sobre l'aplicazión d'a Carta Europea d'as Luengas Rechionals y Minoritarias en España.
Atlas UNESCO d'as luengas d'o mundo en periglo
Bersión autualizada en 2009 d'iste importán documento d'a UNESCO, en iste binclo amás bi ha un mapa interactibo.
Proposizión de Lei de Luengas d'Aragón
Proposizión de lei presentada a tramitazión parlamentaria por o grupo parlamentario socialista o diya 2 de chulio de 2009.
Lei de Luengas d'Aragón
Lei 10/2009, de 22 d'abiento, d'emplego, proteuzión y promozión d'as luengas propias d'Aragón (BOA num. 252, de 30 d'abiento, pach. 30327-30427)

Prenzipal Adibir web Escribe-nos Rechistra-te Qui somos
Diseño feito ta Internet Explorer y 800x600
© 2002-2010 Charrando.com

Rechistra-te:


Rechirar en Charrando.com 


 
 Pachina empezipie
 Adibir en faboritos
 Recomienda-nos
 Escríbe-nos
 Qui somos